HUR DET GÅR TILL ATT KÖPA VALP FRÅN OSS:


När det är dags för en tik att paras är man välkommen att boka en valp i just den kullen. Vi tar en bokningsavgift på 5000 SEK, som ej återfås vid ånger, endast om något allvarligt fel hittas på valpen vid besiktning. Skulle tiken gå tom, sammarbetar vi med kollegor som kanske har en valp ledig. Blir det färre antal valpar kan man välja att endera få tillbaka sin bokningsavgift, eller vänta på en valp ifrån nästa kull. Vi väljer våra valpköpare med omsorg då det är viktigt för oss att våra valpar får ett härligt hundliv. Vi prioriterar hem där hunden sällan lämnas ensam och där det finns en plan för hundpassning om så behövs.


Från och med 3 dagars ålder stimuleras valparna neurologiskt enligt ett visst schema, samt
presenteras för olika dofter under en tvåveckorsperiod, vilket främjar deras utveckling. Då kan vi
också notera vilka valpar som är mest doftintresserade. Dessa kan då väljas ut till familjer där
nosen är ett viktigt verktyg, exempelvis om hunden ska utbildas till assistanshund till en
diabetiker.


När valparna är ca 52 dagar gamla genomgår de ett test som syftar till att beskriva valpens
styrkor respektive svagheter. Det gör att vi har ett fantastiskt verktyg för att kunna placera rätt
valp i rätt familj. Ibland får vi önskemål om att köpa en valp som kan vara lämplig t ex som
terapihund, arbetande hund eller skolhund. Där har vi stor glädje av vår utvärdering.


Detta gör att man inte kan välja valp, utan får lita på att vi gör rätt val. Man kan ha
önskemål om kön, och om det finns goda skäl att tillgodose detta, så gör vi det i möjligaste mån.
För oss är färgen inte det viktigaste, utan "innehållet" Vi förbehåller oss rätten att placera
respektive valp i den familj vi finner lämpligast. När valparna är 6 veckor har vi en valpträff där
man får träffa hela kullen, och 2 veckor senare hämtar man sin valp.


Vi säljer ibland valpar med låneavtal. Det innebär att vi äger rätt att ta 2 kullar på en tik, varje
kull ersätts med ett halvt valppris. Vad gäller hane så innebär det ca 10 antal parningar under
några års tid. Varje parning ersätts med 5000 SEK. Köparen äger sin valp, precis som vanligt.


Detta förfarande ger oss frihet att välja ut de hundar som lämpar sig bäst för avel med avseende
på rasens utveckling. Vid 8 veckors ålder vet vi inte hur resultatet av röntgen av höfter och
armbågar faller ut. Visar dessa tester att hunden är lämplig för avel, samt har en god mentalitet,
så ögonlyser vi och kollar knän.


Vi vill att alla våra köpare höft – och armbågsröntgar sina hundar, då status är viktigt bl a ur
träningsaspekt. Om en hund konstateras ha C-höfter så är kanske inte agility den bästa
sysselsättningen för just den hunden.


Priset är 45 000 kronor inkl 25% moms.
Våra valpar är Doldafel-försäkrade hos Folksam.


KOMMANDE KULLAR:


Nikki - Hööks Ikita - planerad parning i början av november med Charlie - Animosa´s Charlie. Valpar i mediumstorlek i olika färger väntas.

I denna kull tar vi emot 6 bokningar.